வெள்ளோரே மனைவியை ஊது பூண்டாய் கஞ்சு வர வைக்கும் ஃபக் வீடியோ

0 views

வெள்ளோரே மனைவியை உசர் செய்து அவள் வீட்டில் கணவன் இலாத பொழுது சென்று அவள் உடன் ஜொல்லியாக ம்யாடர் போது பூந்டையில் வடியும் கஞ்சை காம படம் எடுத்தேன்.

ஈனும் நிறைய ஆண்களுக்கு பண்டையில் விந்து வரும் என்ற விழயமே தெரியாமல் இருக்கிறது, இந்த வீடியோ பார்த்தால் அவர்கள் பூந்டையில் கஞ்சு வருவதை பார்ப்பார்கள்.

மனைவி இடம் ஊபத்தை காம படம் எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டதும் அவள் படுத்து கால்களை விரித்து குத்தியை அழகாக காண்பிக்க ஆரம்பித்தால்.

என் கருப்பு சுன்னியை அவள் குத்தியில் விட்டு செக்ஷியாக ம்யாடர் போட ஆரம்பித்தேன், குத்தியில் ஊதுக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது மனைவிக்கு மூடு எஅறி பூந்டையில் கஞ்சு வந்தது. பின்பு நான் செக்ஷியாக ஊது சுன்ணி கஞ்சை பூந்தைக்குள் இறக்கி எஂஜாய் செய்த தமிழ் ஆஂடீ ஃபக்கிஂக் வீடியொஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.