வீட்டில் பாஸ் மாஸ்க் போட்டு அண்ணியை ஒழுகும் கொழுந்தன்

0 views

எனக்கு ஒரு அன்னான் இருக்கிறான் அவனுக்கு சில வருடங்களுக்கு முன்பு கல்யாணம் ஆனது. தமிழ் அண்ணி பார்க்க நல்ல பலப்பல வென்று கொழுத்த மல்லு பெண்ண போல இருப்பாள். அண்ணிக்கும் அந்நான்கும் அடிக்கடி சண்டை வருவதை பார்க்க முடியும். அவுங்க சண்டை முடித்து கொள்ளலாம் யெகோவா நீண்ட நாட்கள் பேசாமல் பொய் விடுவார்கள். அது எனக்கு சாதகமாக மாறியது. அந்த நேரத்தில் அண்ணி கூட நெருக்கமாக பேசி பழக ஆரம்பித்தேன். அவள் ஒரு தேவிடியா முண்டை என்பதை நல்ல அறிந்து கொண்டேன். நாங்க மேட்டர் போடலாம் என்று பிளான் போட்டோம். நாங்க முகத்தில் பாஸ் மாஸ்க் போட்டு கொண்டு கொப்பிலே கோஅல் நிறைவேற்றுவது போல சந்தோஷமாக செஸ் செய்த வீடியோ