சோபாவில் ந்யூட் போஸ் கொடுத்து ஓல்ல் வாங்கும் ஹோட் கர்ல் சொத் இஂடியந் போர்ன்

0 views

எனக்கு மூட் வரும்போது எல்லாம் ஏனொட போய் ஃப்ரெஂட் வீட்டுக்கு சென்று பூந்டையில் ஓல்ல் வாங்கிக்கொண்டு வருவதை வழக்கமாக வைத்து இருக்கிறேன். அதுவே இந்த விடெோவில் நடந்து இருக்கிறது. கஂபநீ வெள்ளைக்கு போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு நேராக ப்ஃப் வீட்டுக்கு வந்தேன்.

சோபாவில் அமர்ந்து கொண்டு சுடிததரை தலை வழியாக கழத்தினேன். அதை பார்த்ததும் சூனியை தூக்கிக்கொண்டு வந்தான். அவனோட கருப்பு பூளை பார்த்தவுடன் உம்ப வேண்டும் என்று ஆசை வந்தது.

நேராக அருகில் சென்று சூனியை எடுத்து வாய்க்குள் வைத்து வேக வேகமா உம்பி சுகத்தை கொடுத்தேன். பின்பு ஏனொட பிர மற்றும் ஜாத்தியை கழட்டி ஸெக்ஸ் செய்வதற்கு தாயார் படுத்தி கொண்டேன். பின்பு இரண்டு கால்காளியும் தூக்கிக்கொண்டு பூந்டையை காட்டினேன்.

ஏனொட பூந்டையில் சூனியை சொருகி வேகமா ஓல்ல் அடிக்கும் ஹோட் கர்ல் சொத் இஂடியந் போர்ன் வீடியோ பாருங்கள்! போய் ஃப்ரெஂட் கன்சி கூத்தியில் இறங்கும்போது சொற்ககடில் மிதப்பது போன்று அருமையாக இருந்தது.