சொத் இஂடியந் மனையின் செக்ஷியான மூலையில் பால் வருகிறது

0 views

வீடு மனைவி திருமணம் ஆகி ஒரு வருடம் ஆகிய உடன் முளையை அழுத்தும் பொழுது நிறைய பால் ஆறு போல் வருவதை பாருங்கள். இவள் மிகவும் ஆறோகியமாக இருக்கிறாள் பின்பு இவளின் செக்ஷியான மூலையில் நீரியாய் பால் வருகிறது.

இவள் கணவன் இவளின் மூலையில் பால் வருவதை காம படம் எடுக்கிறான், பின்பு இவன் தினமும் நீரிய பால் மனைவி மூலையில் சாப்பி குடிக்கிறான். இவனிற்கு எநர்ஜீ ட்ரிஂக் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும், அதை சாப்பி குதித்து கொண்டே செக்ஷியாக ஊபன்.

இவன் தினமும் காலையில் எழுந்த உடன் பச்சையாக மனைவி மூலையில் சாப்பி பால் குடிப்பான் பின்பு காலியில் னீக்தியை தூக்கி குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊபன். இவள் செக்ஷியாக மூலையில் பால் குடிக்க வைக்கிறாள், பின்பு மூலையில் பால் அதிகமாக வர வைத்து அதை காம படத்தில் காண்பிக்கிறாள்.

இந்த மனைவிக்கு செக்ஷியான மூலை காம்பு இருக்கிறது அதை பிடித்து அழுத்திய உடன் பால் நிறைய தெறித்து துணி முழுவதும் ஈரமாக ஆகி இருக்கிறது. இந்த காம மனைவியின் மூலையில் அதிகமாக பால் வருவதை பார்த்து ராசியுங்கள்.