26 வயது பெண் தமிழ் பாத் ஸெக்ஸ் முளையை நிர்வாணமாக காண்பிக்கிறாள்

0 views

கொய்ம்பதோரெ பதுமை 24 வயது ஆகியும் இன்னும் திருமணம் ஆகாமல் இருப்பதால் அவள் செக்ஷியாக காதலனுக்கு முளையை தமிழ் பாத் ஸெக்ஸ் காண்பித்து உசர் செய்கிறாள். இவள் காதலனை மயக்க இரு செக்ஷியான முளையை காண்பித்து அதை தடவி காண்பித்து மூடு ஈற்றுகிறாள்.

இவள் மூலை காம நடிகைகளுக்கு இருப்பது போன்று செக்ஷியாக இருக்கிறது, அதை காம படம் எடுத்து கொண்டே சோப்பு போட்டு குளிக்க ஆரம்பிக்கிறாள். இந்த காம முளையை பார்த்து ரசித்து கொண்டே இருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது.

எப்படி செக்ஷியாக இரு முளையை காண்பித்து மூடு எஆற்றுகிறாள், இவள் முளையை பார்த்தால் தானாகவே சுன்ணி விரைகிறது, அவளவு காம ஆசையோடு இருக்கிறாள். இந்த பெண் செக்ஷியாக முளையை தடவி காண்பிக்கும் பொழுது தானாக வெறி வருகிறது, இவள் மூலையில் வாய் வைத்து சாப்பி பால் குடிக்க தோன்றுகிறது.

இரு முளையை வைத்த கண்கள் எடுக்காமல் பாருங்கள், கண் இமைகளை கூட இமைக்காமல் முளையை பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். இரு மூலை காம்பும் கருப்பாக செக்ஷியாக இருக்கிறது, இவளை அணுப வைபவன் மிகவும் கொடுத்து வைத்தவன். காம முலைகளை தவறாமல் பார்த்து ஆனந்தம் அடையுங்கள்.