சித்தி சுத்ில் ஊது சுன்ணி கஞ்சு வர வைக்கிறான்

0 views

வீட்டில் தனிமையில் இருக்கும் சித்தியை செக்ஷியாக எப்பொழுதும் அக்கா பையன் வீட்டில் ஊகிறன், சித்தி குத்தியில் ஊது ஊது இறுக்கம் பாதமல் அவள் சுத்ில் சுன்னியை விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். சித்தி சுது ஊதை சிறிதாக இருக்கிறது ஆனாலும் இவன் சுன்ணி அதனுள் எளிதாக சென்று ஊகிறது.

சித்தி தான் கணவன் கமா ஆசையில் ஈலாததால் காம வெறியில் அண்ணன் பையனை காமத்திற்கு பயன் செய்து கொழுகிறாள். இவள் உண்மையில் செக்ஷியாக குத்ியிய னீக்தியை தூக்கி ஊக்க காண்பிக்கிறாள்.

அக்கா பையன் செக்ஷியான சுன்ணி வைத்து இருக்கிறான், அதை சித்தி குத்தியில் விட்டு வேகமாக ஊது சுகத்தை அனுப வைக்கிறான், சித்தி சுகம் தாங்காமல் செக்ஷியாக முணாரி குத்தியை ஊக்க காண்பித்து கொண்டே இருக்கிறாள். குத்தியில் ஊது சரிய்யாக இறுக்கம் கிடைக்காததால் சித்தியை டாகீ நிலையில் வைத்து சுன்னியை சுத்ில் விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

சித்தி சுது செக்ஷியாக இருக்கிறது அதில் சுன்னியை விட்டு சிறிது நேரம் ஒத்து பின்பு மேந்தும் சித்தி குத்தியில் ஊது மூது ஈரி சுன்ணி விந்தை பூண்டாய் மீத அடித்து ஊஉத்திறுகிறான். இவர்கள் தகாத உறவு வைத்து சுத்ில் ஊபத்தை பார்த்து ராசியுங்கள்.