இஂடியந் தமிழ் பிக் பூப்ஸ் வீடியோ காட்டும் காலேஜ் டீந் கர்ல்

0 views

இந்த கல்லாது பெண்கள் காமத்தில் மிகவும் வெறியாக இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக காலேஜ் படிக்கும் கண்ணி டீந் கர்ல்ஸ் காமத்தை அடக் முடியாமல் தவிக்கிரார்கள். காசுக்காக உடம்பை விற்று விடும் அளவுக்கு கவர்ச்சியை வாரி இரைந்து கொண்டு இருக்காங்க!

காலேஜ் முடித்து விட்டு வரும் இந்த பெந், ஒரு பையனுக்கு தானோத இஂடியந் தமிழ் பிக் பூப்ஸ் காட்டுவதற்கு தயாராக இருக்கிறாள். வீட்டில் பெற்றோர்கள் இலாத நேரமாக பார்த்து தானோத நண்பனுக்கு ஃபோந் செய்து வீடியோ கால் வர சொலுகிறாள்.

அந்த பையன் இவளோட முளையை பார்க்க காசு கொடுத்து விடுகிறாள். இவள் சாரில் அமர்ந்து கொண்டு தானோத ப்லூ த்-ஶர்ட் தூக்கி காட்டுகிறாள். உள்ளே பிர போடாமல் முளையை ஸூபர் செக்ஷியாக வைத்து கொண்டு இருக்கிறாள்.

தமிழ் பூப்ஸ் செக்ஷியாக ரௌஂட் வடிவத்தில் மென்மையாக இருக்கிறது. காம்பின் நுனி பகுதி கூர்மையாக வையில் வைத்து சாப்பும் அளவுக்கு இருக்கிறது. அவளோட நிபல் பகுதியை நீண்ட நாட்கள் சப்பளம்!