சேலம் விள்ளகே ஆண்ட்டி கூதியில் ஓக்கும் பிரீ செஸ் விதேஒஸ்

0 views

சேலம் விள்ளகே ஆண்ட்டி ஜாகிட் கயட்டி முலையை காண்பித்துக்கொண்டு இருக்கிறாள் இவள் முலை ஜாக்கிடில் பார்க்கும் பொழுது பெரிதாக பழுது இருக்கிறது அதை கயட்டியதும் முலை காம்பு செக்ஸியாக தெரிகிறது.விள்ளகே ஆண்ட்டி கணவன் வெளியில் சென்ற உடன் காலா காதலனை வீட்டிற்கு அழைக்கிறாள் காலா காதல் வந்ததும் முலையை காம படம் எடுத்து விட்டு ஆண்ட்யை படுக்க வைத்து கூதியில் ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.கூதியில் ஊக்க ஆரம்பித்ததும் ஆண்ட்டி செக்ஸியாக முன்னரே ஆரம்பிக்கிறாள் பின்பு புண்டையை மட்டும் காம படம் எடுத்து விரித்து காண்பிக்கிறான்.சுன்னியில் ஆன் உரை அணிந்து ஆண்ட்டி கூதியில் ஓக்கிறான் சபிட்டி பிரஸ்ட் என்பதை இவன் செய்கிறான். நிறைய பெண்களை ஒக்கும் ஆணாக இருந்தால் நீங்கள் சபிட்டி அணிந்து ஊதல் உங்களுக்கு நண்பன் பயக்கும். செக்ஸியாக ஆண்ட்யை கணவன் இல்லாத பொழுது ஓக்கும் பிரீ தமிழ் செஸ் விதேஒஸ் நிறைய எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.