கூட்தலோறே பெண் ஸரீ காயதி மூடு எஆற்றும் க்ஷ்ங்க்ஷ்க்ஷ வீடியொஸ்

0 views

கூட்தலோறே கிராமத்தில் வாசித்து வரும் நான் என் காதலன் என் உடல் அழகா பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டு இருந்தான், அதனால் நான் அழகாக என் மூலை மற்றும் குத்தியை காண்பித்தால் அவன் கண்டிப்பாக மூடு ஆகுவான் என்று எனக்கு தெரியும்.

அதனால் முதலில் எனக்கு பிடித்த ஸரீ அணிந்துகொண்டு போஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன், மிக செக்ஷியாக ஸரீ அநித நிலையில் மூலை வடிவத்தை காண்பித்தேன்.

பின்பு ஸரீ காயதி முளையை ஜாகிதில் காண்பிக்க ஆரம்பித்தேன், என் மூலை ஜாகிதில் பார்க்க பெரிதாக செக்ஷியாக இருக்கும். பொதுவாக ஆண்கள் முளையை ஜாகிதில் பார்க்க தான் ஆசை பாடுவார்கள்.

ஜாகிதில் பார்க்க ஆரம்பித்த உடன் ஆண்கள் சுன்ணி விரைக ஆரம்பிக்கும் பிறகு ஸரீ முழுவதும் காயதி ஜாக்கிதையும் காயதி முளையை பிரவில் காண்பித்து காதலன் சுன்னியில் விந்து வர வைக்கும் க்ஷ்ங்க்ஷ்ங்க்ஷ்ன் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல ஸெக்ஸீ தமிழ் கர்ல்ஸ் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.