ஃபாரிந் ஸிஸ்டர் கூத்தியில் ஸ்பர்ம்ஸ் இராக்கிய லேடெஸ்ட் ஹோட் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்

0 views

எனக்கு ரிலேடிவ்ஸ் நெறைய பேர் இருக்காங்க! ஏனொட சித்தி உச் நாட்டில் ரொம்ப வருடம் முன்பு சென்று செட் ஆயிடங்க! வருடத்தில் லீவ் நாட்களில் தானோத மகளை இந்தியாவுக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள். நான் அண்ணன் என்ற முறையில் செல்லமாக பார்த்து கொள்வேன்.

இந்த முறை ஸ்தெப்-ஸிஸ்டர் வீட்டுக்கு வரும்போது செக்ஷியாக இருந்தால். மேலும் அவளோட பழக்கம் வித்தியாசமாக இருந்தது. வீட்டில் யாரும் இலாத சமயத்தில் தொட்டு தடவி பாேசிணாள். எனக்கு மூடு தலைக்கு மேல் ஏறியது.

ஒரு நாள் ஸெக்ஸ் செய்யாமள? என்று பச்சையாக கேட்டாள். பேட் ரூமுக்கு அழைத்து சென்று ஒரு கால் மட்டும் தூக்கி பிடித்து கொண்டு ஸைட் வட்டத்திலிருந்து சூனியை பூந்டையில் செலுத்தி அடித்தேன். அவளின் பூண்டாய் விட்டு அடிப்பதற்கு சுலபமாக இருந்தது.

நீண்ட நேரமாக சூனியை வெள்ளியில் எடுக்காமல் தொடர்ந்து ம்யாடர் போட்டுக்கொண்டு இருந்தேன். இறுதியில் எனை அறியாமல் விந்தை கூத்தியில் இறக்கி ஸ்பர்ம்ஸ் எஜெக்ட் செய்த லேடெஸ்ட் ஹோட் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பாருங்கள்