ப்லூ ஸரீ லேடீ சூததில் ஹார்ட்‌கோர் ஹோட் ஆனால் போர்ன்

0 views

எதிர் வீட்டில் ஒரு ஒரு அழகான லேடீ இருந்தால். அவள் பார்க்க யஂக் லேடீ போன்றும் இலாமல் ஆஂடீ போன்றும் இலாமல் விதாசமாக இருந்தால். அவள் பார்க்க ஒல்லு போன்று கண்களுக்கு தெரிந்தால். அவளுக்கு அடிக்கடி காசு கொடுத்து கரெக்ட் செய்து வந்தேன்.

அவள் காசுக்கு படுக்கும் தேசி பெந் என்று கண்டு பிடித்து விட்டேன். ஒரு நாள் ஏனொட வீட்டுக்கு ஹநிமூந் ஸெக்ஸ் செய்யலாம் என்று காசு கொடுத்து வரவேட்ரேன். அவள் ப்லௌஸ் கழட்டி முளையை மென்மையாக பிசைந்து விட்டு கொண்டு இருந்தால்.

பின் அவளை கீழே படுக்க வைத்து ஜாத்தியை கழத்தினேன். கூத்தியை பார்த்தவுடன் சூனி தூக்கியது. எனக்கு சூது ஓடையில் ஒக்க வேண்டும் என்று ஆசையாக இருந்தது. அவளை குபிர படுக்க போட்டு சூதா விரித்து சூனியை ஆழமாக விட்டு இறகினேன்.

அந்த சூது ஓடையில் ஆழமாக ஒத்து விந்தை மேலே ஆதித்த ஹோட் ஆனால் போர்ன் வீடியோ பாருங்கள்!