நண்பன் மனைவி சுன்னியை உம்பி குத்ியில் விட்டு ஊகிறாள்

நண்பனின் மணிவியை திருட்டு தனமாக ஊகும் கால காதலன். இவர்கள் இருவரும் கணவனுக்கு தெரியாமல் தகாத உறவு வைத்து இருக்கிறார்கள் பின்பு படுக்கை அறையில் நிர்வாணமாக இருக்கிறார்கள். இந்த வீடு மனைவி வட மாநிலத்தில் இருந்து சென்னையில் தஞ்சம் புகுந்து இருக்கிறாள் பின்பு தமிழ் பையனை காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டாள் ஆனால் குத்ியில் காம அரிப்பு தாங்க முடியாமல் கணவனின் நண்பனுடன் தகாத உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்கிறாள். பின்பு மனைவி வீட்டில் கணவன் இல்லாதபொழுது கால காதலனை வீட்டிற்கு வர வைத்து அவனை பேதில் படுக்க வைத்து சுன்னியை சப்ப ஆரம்பிக்கிறாள்.

மனைவி சுன்னியை நன்றாக நாக்ள் னாகி உறிண்து உம்பூகிறாள் பின்பு அவள் எழுதுகொலும் போஜுது அவளின் மூலை பெரிதாக பழுது தொங்குகிறது. இருவரும் நிர்வாணமாக இருக்கிறார்கள் பின்பு சுன்னியை நான்கு சாப்பிவிட்டு அவளின் குத்ியை சுன்ணி மீது வைத்து உள்ளே இறக்கி குதித்து வேகமாக ஊகிறாள். பின்பு காதலனுக்கு காம சுகம் அதிகரித்து அவனது சுன்னியில் ஆண் உரை அணிந்து அவளின் குத்ியை டாகீ நிலையில் வைத்து ஊது கஞ்சை குத்ியில் இறகுகிறான்.