அருவியில் புதுமையை செஸ் செய்யும் தமிழ் பெஅஉட்டி செஸ் விதேஒஸ்

0 views

அருவியில் காதலி குளித்துக்கொண்டு இருக்கிறாள் இந்த இயற்கையோடு பதுமை குளித்துக்கொண்டு இதுற்கும் பொழுது காதலன் கதைக்குள் வர ஆரம்பிக்கிறான். எப்பொழுது இவள் குளிக்க வருவாள் என்று அருவிக்கு அருகில் காத்துகொண்டு இருக்கிறான்.இவர்கள் திருமணத்திற்கு முன்பு அடிக்கடி இது போன்று செஸ் செய்து காம சுகத்தை அனுப வைக்கிறார்கள். பதுமை பாவாடையை முலை மீது அணிந்து படுத்து குளித்துக்கொண்டு இருக்கிறாள்.குளித்துக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது இளமையான காதலன் வந்து கட்டி பிடித்து இதழில் கிச் செய்து செஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். புதுமைக்கும் மூடு தலைக்கு ஏறி காதலனை கட்டி பிடித்து இதழில் கிச் செய்கிறாள்.அப்பொழுது செக்ஸியாக முலை மீது காய் வைத்து தடவும் பொழுது பாவாடை கீழே இறங்கி இரு செக்ஸ்ய் மூளையும் தெரிய ஆரம்பிக்கிறது. இரு முலையை சப்பி செமயா செஸ் செய்து மூடு ஏற்றும் தமிழ் பெஅஉட்டி செஸ் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் செஸ் படம் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.