டைய்லேர் மனைவியை உசர் செய்யும் தமிழ்செக்கிஸமோவிஏ

0 views

டைய்லேர் இடம் மனைவி ட்ரெஸ் தைத்து தருமாறு கேட்கிறாள், அதுவும் ஒரு காம வெறி பிடித்தவன் இடம் கேட்கிறாள் அந்த காம வேரியங் வா மா நான் உங்கக்கு அளவு எடுக்கிறேன் என்று சொலுகிறான்.

மனைவியை ஒரு இடத்தில் படுக்க வைத்து அவள் முதுகில் இருந்து அளவு எடுக்க ஆரம்பிக்கிறான், செக்ஷியாக ஜாக்கிதை காயதி பிரவொடு முளையை பார்க்கிறான். ஹா ஹா இது போன்று பெண்களுக்கு அளவு எடுத்தாள் எப்படி இருக்கும் என்று நினைத்து பாருங்கள்.

இந்த காம வேரியங் நாலா திறமை வைத்து இருக்கிறான், செக்ஷியாக மூலை மீது எல்லாம் கை வைத்து அளவு எடுத்து அவளுக்கு சேம மூடு வர வைக்கிறான்.

சேம மூடு வர வைத்து விட்டு பவிதாயையும் மேலே தூக்கி துடையில் கை வைத்து தடவி செமாயா ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பித்து இருவரும் சேம மூதாய் அனுப வைக்கும் தமிழ்செக்கிஸமோவிஏ பாருங்கள். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஸெக்ஸ் மூவீ எங்கள் இணைய தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.