டாகீ நிலையில் ம்யாடர் அடிக்கும் தமிழ் ஆஂடீ ஸரீ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்

0 views

மனைவி வீடு வேலை பார்த்துக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவள் சூதா பார்த்து மூடு ஆகைய கணவன் க்யாமர ஒன் செய்து மனைவியை டாகீ நிலையில் வைத்து செக்ஷியாக ம்யாடர் அடிக்கிறான்.

இந்த மனைவி செக்ஷியாக டாகீ நிலையில் புடவையை சூது மீது தூக்கி ஊக்க பூந்டையை காண்பிக்கிறாள். கணவன் வட்டமாக ஒரு காலை தூக்கி பேட் மீது வைத்து வட்டமாக சுன்னியை பூந்தைக்குள் சொருகிறான்.

நீங்கள் இளம் பெண்களை ஊதல் அவர்கள் அதிகம் உங்களுக்கு கஂபநீ தர மாட்டார்கள் ஆனால் மனைவிகள் மட்டும் தான் நீங்கள் எந்த நிலையில் சுன்னியை பூந்டையில் இறக்கினாலும் அதை தாங்கி சுகம் தருவார்கள்.

திருமணம் ஆனா ௌந்டயிகள் தான் செக்ஷியாக கஂபநீ தருவார்கள், இந்த மனைவி கணவன் எப்படி ஊதலும் நன்றாக கஂபநீ தருகிறாள் பாருங்கள். செக்ஷியாக ஊது கஞ்சை பூந்தைக்குள் இறகுகிறான். ஹௌஸ்‌வைஃப் தமிழ் ஆஂடீ ஸரீ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்த்து மகிழுங்கள்.