தந்தை மகள் குத்தியில் நாக்கு போடுகிறார்

0 views

சென்னையில் வசிக்கும் காம வெறி பிடித்த தந்தை தனது சொந்த மகளின் குத்தியை னாகி ஊகிறார். இவளது பெயர் மாலதி இவள் சொந்த தந்தையோடு காம வெறி பிடித்து ஸெக்ஸ் செய்கிறாள். தந்தை மகளின் கால்களை விரித்து இரு தூடைகளுக்கும் நடுவில் தலையை வைத்து குத்தியில் னென்றாக ரசித்து ருசித்து நாக்கு போடுகிறார். மகள் உளாசமாக படுத்துக்கொண்டு குத்தியை தந்தைக்கு நாக்கு போட காமிக்கிறாள். பின்பு இந்த காம படத்தில் இன்னும் மூன்று விடேொக்கல் செக்கிரா பத்து இருக்கிறது அதிலும் செக்ஷியாக உம்பி னாகி ஊகிறார்கள்.

அடுத்ததாக ஒரு ஆஂடீ விபசாரி சுன்னியை குத்தியில் விட்டு ஊதுக்கொண்டே கையில் வேறு ஒரு சுன்னியை பிடித்து சாப்பி உம்பூகிறாள். ஆஂடீ செக்ஷியாக த்ரீஸம் ஸெக்ஸ் செய்து உளாசமாக ஊது காம சுகம் தந்து சுன்ணி கஞ்சை வர வைக்கிறாள். பின்பு வீடு மனைவி கால காதலநொடு ஊகிறாள் அதில் இவளது குத்தியில் சுன்னியை விட்டு வேகமாக அடித்து ஊகிறான். இவர்கள் செக்ஷியாக ஊபத்தை காதலன் காம படம் எடுக்கிறான். இந்த காம விதேோவை பார்த்து ராசியுங்கள் பிறகு இது போன்ற விடேோககளை தினமும் பார்க்க எங்களின் இனயதளத்திற்கு வாருங்கள்.