ஃப்ரெஂச் ஆமேசர் பேப் ஃப்ல்யாஶிஂக் ஃபார் க்யாஶ்

0 views

பாருங்கள் செக்ஷியான மூலை வைத்து இருக்கும் காம பத்தஹுமையை, இவளின் முளையை பார்த்தாலே சுன்னியில் விந்து மழகி பொழியும். இவளின் நிர்வாண மூலை ஒரு போர்ன்ஸ்டார் அழகிக்கு இருக்கும் மூலை போலவே செக்ஷியாக இருக்கிறது.

இவளின் பக்கத்து வீடு வேறு ஒருவலின் கணவன் உளாசமாக பதுமையின் முளையை பிசைந்து நிர்வாணமாக காண்பித்து ம்யாடர் செய்கிறான். இவளுக்கு இன்னும் திருமணம் ஆககததால் நிறைய ஆகல் உளாசமாக காமம் செய்து ஊகிறார்கள். இவளுக்கும் உளாசமாக முளையை காண்பித்து மயக்கி காமம் செய்து ஊகிறாள்.

இவளின் மூலை அழகா பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் போன்று இருக்கிறது, அவளவு அழகாக தூக்கி கொண்டு இருக்கிறது. மூலை காம்பை பார்க்கும் பொழுதே வாய்யில் சொலு ஒழுகுகிறது. நிர்வாண மூலயை பக்கத்து வீடு கணவன் கையை வைத்து தடவி சொற்ககடில் இவளை ஊகிறான்.

இந்த காம பதுமை முளையை செக்ஷியாக வைத்து இருக்கிறாள், இந்த மூலை இருக்கும் அழகா அனைவரும் பாருங்கள் ஏவளவு செக்ஷியாக இருக்கிறது என்று. இவள் குலுக்கும் பொழுது முளையை செக்ஷியாக சோப்பு போது கன்பிப்பதை தவறாமல் பார்த்து மகிழுங்கள்.