மூலை காம்பை கடித்து சாப்பும் காமவெறியன்

0 views

இளமையான பெண்ணை மூலை மற்றும் பூந்டையில் வாய்யை வைத்து உறிண்து சாப்பும் காமவெறியனை நீங்கள் இன்று விடெோவில் பார்க்கலாம். இந்த குழு காம படம் எடுப்பதற்காக சென்னையில் ஒரு ஹோடெல் ரூமில் தாங்கி இருக்கிறார்கள். முதலில் இளமையான பெண் தாமான நிர்வாணமாக தனது மூலை மற்றும் பூந்டையை காமித்துக்கொண்டு இருக்கிறாள். இதில் நடிக்கும் தமிழ் பையன் சுகுமர் உண்மையில் ஒரு காம வெரியநாக இருக்கிறான். முதலில் அவளது முளையை கையால் பிடித்து அழுத்தி தடவுகிரான் அப்படி தடவும் பொழுது மூலை காம்பை விரலால் பிடித்து எழுது அழுத்ுகிறான். அப்படி காம்பை எழுக்கும் பொழுது தாமான சுகம் தாங்காமல் கத்தி முணருகிறாள். பின்பு அவனது வாயை அவளின் இதழதில் வைத்து முத்தம் கொடுத்துகொண்டே மூலையில் கையை வைத்து தடவிக்கொண்டு இருக்கிறான்.