ம்யாநேஜர் விபெக்கு ஆயில் மஸாஜ் ரொம்யாஂடிக் ஸெக்ஸ் வீடியோ தமிழ்

0 views

நான் சென்னையில் உள்ள ஒரு கொம்பணியில் வேலை செய்துவ் அருகிறேன். ஏனொட ம்யாநேஜர் மனைவியை நன்றாக தெரியும். அவள் பார்க்க பாச தேவிதிய போல இருப்பாள், எனக்கு அடிக்கடி ஃபோந் செய்து டபல் மொனிங்கிழ் பாேசி காமத்தை ஏற்றி விடுவாள்.

ஒரு முறை ம்யாநேஜர் டூர் சென்று விட்டார். நான் அவளோட வீட்டுக்கு ம்யாடர் போட சென்றேன். இருவரும் முதலில் பாத்ரூமில் குளித்தோம். பின் அவளை னூடேக படுக்க வைத்து உடம்பு முழுவதும் ஆயில் மஸாஜ் செய்து விட்டு தடவினோம்.

பின் அவளோட மூலை கம்பை உதட்டில் வைத்து சாப்பி சுகத்தை கொடுத்தேன். பின்னர் அவளோட கூத்தியில் நாக்கு போட்டு லிகிஂக் செய்து சுகத்தை கொடுத்தேன். அவளோட கால்களை விரித்து வைத்து சூனியை கூத்தியில் விட்டு பலமாக அடித்தேன்.

பின்னர் எனை கீழே படுக்க வைத்து மேலே ஏறி செய்த ஆயில் மஸாஜ் ரொம்யாஂடிக் ஸெக்ஸ் வீடியோ தமிழ் பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க!