ஆற்றங்கரை மறந்தின் அடியில் புஷ்பலதா தமிழ் ஔட்‌டோர் ஸெக்ஸ்

0 views

ஒரு ஃபேமஸ் டைலாக் இந்த விதேொவுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும்! “ஆற்றங்கரை அடியிலே புஷ்பலதா மதியேளே” என்று கோமெதியாக சொல்லுவார்கள். அது எனக்கு உண்மையாக மாறியது. என் கிராமத்தில் நான் அதிகம் படித்தவன் என்பதால் எனை அனைவரும் நம்புவார்கள்.

புஷ்பலதா என்ற பெண்ணுடன் நெருக்கமாக பழகி வந்தேன். ஒரு நாள் இருவரும் ஒன்றாக சென்று விட்டு ஊரின் ஓரமாக இருக்கும் ஆற்றங்கரை பகுதிக்கு வேடிக்கை பார்க்க வந்தோம். அந்த சமயத்தில் யாரும் ஈலாதததால் இருவருக்கும் ஸெக்ஸ் மூட் வந்தது.

அவளை கௌ பொசிட்டிஒணில் நிற்க வைத்து பாண்ட் கழட்டி கால்களை விரித்து பார்த்தேன். அவளின் சூது மற்றும் பூண்டாய் ஓடை, ம்யாடர் அடிப்பதற்கு எனை ஆர்வமாக அழைத்தது. நானும் சூனியை பின் வழியாக அழுத்தமாக விட்டு மேலும் கீழுமாக அடித்து தெறிக்க விட்டுக்கொண்டு இருந்தேன்.

வெள்ளிப்புறத்தில் யாரும் பார்க்காத சமயத்தில் செய்த அந்த காமம் மிகவும் அருமையாக இருந்தது. இந்த சுப்பெரான தமிழ் ஔட்‌டோர் ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க!