செக்ஷியாக சுன்னியில் என்னை தடவி குத்தியில் ஊகும் தமிழ் தேசி ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

இளமையான பெண்ணை உசர் செய்து அவளை ஹோடெல் ரூமில் வைத்து செக்ஷியாக பூந்டையில் சுன்னியை விட்டு ஊகிறான். இவள் பூண்டாய் அதிகமாக ஈரம் ஈலாததால் சுன்னியில் என்னை தடவி ஊகிறான்.

நிறைய அனுபவம் வாய்ந்த ஆண்கள் செக்ஷியாக சுன்னியில் என்னை தடவி தான் ஊப்பற்கள், நான் பூந்டையில் சுன்னியை விட்டு ஊது கொண்டே இருக்கும் பொழுது சூடு அதிகரித்து ஈரம் குறைவாகி விடும்.

சுன்ணி எளிதாக பூந்டையில் செல வேண்டும் என்பதாற்காக இவன் சுன்னியில் என்னை தடவுகிரான். இவள் பூண்டாய் பெரிதாக தான் இருக்கிறது, செக்ஷியாக அதில் சுன்னியை இறக்கி ம்யாடர் போடுகிறான்.

இவளை நிறைய நேரம் னூடேதாக பார்த்ததால் மூடு உடனே எஆற விலை சிறிது நேரம் கை அடித்து விட்டு சுன்னியை விரைக வைத்து பூந்டையில் சுன்னியை சொருகி ஊகிறான். தமிழ் தேசி ஸெக்ஸ் வீடியோ தவறாமல் பார்த்து மகிழுங்கள்.