மேஸ்திரி கொத்தனார் மனைவியை ம்யாடர் போதும் தமிழ் தேசி ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

மேஸ்திரி கொத்தனார் மனையை பணம் கொடுத்து ம்யாடர் போதும் தமிழ் தேசி ஸெக்ஸ் வீடியோ. இவன் தினமும் தான் உடன் வேலை செய்யும் கொத்தனார் இடம் நன்றாக பேசி பழகி அவர் வீட்டிற்கு சென்று மனைவியை உசர் செய்கிறான்.

கொத்தனார் மனைவி ஒரு ஊழக இருக்கிறாள், அவள் வேளையாக இருந்தாலும் மிக செக்ஷியாக படுத்து ஊக்க பூந்டையை காண்பிக்கிறாள். மேஸ்திரி மனைவி பாவாடையை காயத்துகிறார் பின்பு ஜாக்கிதையும் காயத்துகிறான்.

மனைவி வாய்யில் சுன்னியை சிறிது நேரம் விட்டு சப்ப விட்டு பின்பு கொத்தனார் பொண்டாட்டி மீது படுத்து பூந்டையில் சுன்னியை இறக்கி செக்ஷியாக ஊக்க ஆரம்பிக்கிறார்.

மனைவி பூந்டையில் ஜொல்லியாக சுன்னியை ஆழமாக விட்டு ம்யாடர் போடுகிறார், மனைவி மேஸ்திரி ஊபத்தை மூடக தாகு பிடித்து அவருடன் ம்யாடர் போடுகிறாள். தமிழ் தேசி ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்த்து மகிழுங்கள்.