தமிழ் மனைவி கால காதலனின் சுன்னியை உறிண்து உம்பூகிறாள்

0 views

இந்த தமிழ் பெண் சென்னையில் வசிக்கிராள் வயது 34, இவளின் வீட்டில் யாரும் இல்லாத பொழுது கல்ல காதலனை அழைத்து அவனுடன் தகாத உறவு வைத்து இருக்கிறாள். இவள் கணவனுக்கு வயதாகி விட்டதால் அவனால் இவளை சரியாக ஊக்க முடியவில்லை அதனால் அவள் ஒரு இளமையான பையனை பார்த்து பழகி இவளை ஊபத்தற்கு வீட்டிற்கு அழைக்கிறாள். அந்த இளமையான பையனின் பெயர் ரகுழ் பின்பு இந்த காம தமிழ் மனைவியின் பெயர் அம்மு. இவள் பார்ப்பதற்கு சுமாராக இருந்தாலும் சுன்னியை உம்புவதில் கிளடியாக இருக்கிறாள், அவனின் சுன்னியை சாப்புவதில் அந்த ரகுழ் இவளது அடிமை ஆகுகிறான் அவளின் சுன்னியை உம்பும் ஆரவம் அவனை மெய் சிலிர்க்க வைக்கிறது. அம்மு காதலனின் பெரிய சுன்னியை தனது வாய்யில் வைத்து உறிண்து சப்ப ஆரம்பிக்கிறாள்.

இந்த படம் 2 நிமிடங்களே இருக்கும் வகையில் உங்களின் சுன்னிகளை விரைக வைக்க இது பூததுமானதாக இருக்கும். பாருங்கள் தமிழ் மனைவி அம்மு காதலனின் சுன்னியை சாப்பி உரிவத்தை பின்பு அவனது பெரிய தமிழ் சுன்ணி 7″” பெரிதாக இருந்தது. அதை சுன்ணி முழுவதும் இவளது நாக்ள் நக்கி பின்பு கோட்டையை சேர்த்து அவளின் வாய்யில் வைத்து உறிண்து சாப்புகிறாள். அவனது சுன்னியின் மண்டையை வாய்யில் வைத்து உம்பும் பொழுது கஞ்சு வரும் ஊயையை வாய்யில் வைத்து நான்கு உரிகிறாள் அப்பொழுது காதலனின் சுன்ணி புதைத்து கொண்டு நின்றது. அவள் தனது நாக்ள் அழகாக நக்கி சுன்னியின் மண்டையை உறிண்து தனது வாயில் பாதியை விட்டு உம்பூகிறாள். தமிழ் சுன்ணி பெரிதாக இருப்பதால் அவளால் முழுவதைும் விழுங்கி உம்ப முடியவில்லை. பாருங்கள் தமிழ்செக்ஷ்விட்ஸ் இனயதளத்தில் – தமிழ் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்.

 

Related videos