விள்ளகே ஆண்ட்டி சாறி தூக்கி கூதி விரித்து விறல் போடுகிறாள்

0 views

கிராமத்து ஆண்ட்டி வீட்டில் கணவன் இல்லாத பொழுது தனிமையில் சுய இன்பம் செய்கிறாள் இவள் கூதியில் அரிப்பு எடுத்து விறல் போடுகிறாள்.சாறி தூக்கி கூதியை காட்டுகிறாள் கூதி பெரிதாக தான் இருக்கிறது. இவள் கூதியை பார்த்து சுண்ணியை விட்டு ஓல் செய்ய ஆசை பட வேண்டும் என்று காதலனுக்கு கூதி காட்டுகிறாள்.கூதியை காட்டும் பொழுது அதை பார்த்து காதலனுக்கு சுண்ணியை விட்டு ஓத்து என்ஜோய் செய்ய வேண்டும் என்று மனதில் ஒரு ஆசை தானாக வர ஆரபிக்கும்.பெரிய கூதியை காண்பித்துவிட்டு அதில் சுண்ணியை விட்டு ஓல் செய்வதாக நினைத்து அழகாக விரலை கூதிக்குள் விட்டு ஓல் செய்து காஞ்சு எடுக்கும் தமிழ் ஆண்ட்டி புண்டை க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் புஸ்சய் க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து என்ஜோய் செய்யுங்கள்.