தமிழ் ஃப்யாமிலீ ஸெக்ஸ் அப்பா சுன்னியை ஊம்பி கஞ்சு குடிக்கும் மகள்

0 views

அப்பா சொந்த மகளை பூளை ஊம்ப விடுகிறார், இவருக்கு மனைவி விவாகரத்து வாங்கிக்கொண்டு சென்றாள் இவள் மகலையே மனைவியாக மாதிரி அவளை தினமும் பூளை ஊம்பி விட சொலுகிறார்.

மகள் இளம் ஆண்களின் சுன்னியை விட்டு விட்டு தான் அப்பா தான் முக்கியம் என்று அவாறிண்னி சுன்னியை அழகாக விழுங்கி ஊம்பி விடுகிறாள். இவள் ஊம்பி விடுவதா பார்த்தால் நிறைய ஆண்கள் பொறுமை பாடுவார்கள்.

பார்த்தால் பொறாமை பாடும் அளவிற்கு சுன்னியை விழுங்கி ஊம்பி விடுகிறாள். இந்த அப்பாவிற்கு அதிக நேரம் வீரியம் இருக்கததால் சிறிது நேரத்திலே விந்து வரும் சுகம் இயர் படுகிறது.

என செய்வது மகள் சிறிது நேரம் தான் அவள் திறமையை காட்டினால் அதற்கே அப்பா சுன்னியில் விந்து மகள் வாய்க்குள் சென்றது. அப்பா சுன்ணி கஞ்சை மகள் உறிண்து குதித்து விட்டால். தமிழ் ஃப்யாமிலீ ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்த்து மகிழுங்கள்.