காமமாக தமிழ் பேசி சுன்னியை உம்பும் விபசாரி

0 views

சென்னை விபசாரி கோமள செக்ஷியான தமிழில் பேசிக்கொண்டே சுன்னியை உம்பி ப்ளொவிஜோப் செய்து உம்பி விடுகிறாள். இவள் உம்புவதற்கு மட்டும் பணம் வாங்கி கொண்டே செக்ஷியாக சுன்னியை உறிண்து உம்பி கஞ்சு வர வைத்து சாப்பி குடிக்கிறாள்.

இவள் மிக அனுபவம் வாய்த்தவலாக இருக்கிறாள், ஆண்களுக்கு சுன்னியை உம்பி விடுவது மட்டும் இன்றி அவர்களின் சத்தான சுன்ணி கஞ்சை குதித்தாள் போதும் அவர்கள் உங்கள் மடியில் எப்பொழுதும் கூடி போட் புனை போலவே ஊதி வருவார்கள்.

மனைவிகளே உங்களின் கணவன் சுன்னியை உம்ப வில்லை என்றாள், அவர்கள் இவளை போல விபசாரிகளுடன் சென்று விடுவார்கள். அதனால் கணவன் சுன்னியை உம்பி அவர்களை உங்கள் மடியில் படுக்க வைத்து கொழுங்கள். இந்த விபசாரி துளை பேசியில் வேறு ஒரு நாபபரோடு பேசி கொண்டு இருக்கிறாள் பின்பு இவளின் செக்ஷியான முளையை நிர்வாணமாக காண்பித்து சுன்னியை சாப்பி உம்பூகிறாள்.

காதலன் சுன்னியில் கஞ்சு கசிந்து கொண்டே இருக்க அதை துணியால் துடைத்து நாக்ள் னாகி சுன்னியை செக்ஷியாக உம்பூகிறாள். இவள் செக்ஷியாக உம்பும் பொழுது காதலனின் சுன்ணி கஞ்சு இவளின் வாய்யில் செல்கிறது அதை ஒரு சொத்து கூட விடாமல் சாப்பி குதித்து விட்டால். இந்த காம விபசாரி எப்படி சுன்னியை உம்பி கொண்டே பேசுகிறாள் என்பதை ராசியுங்கள்.

 

Related videos