தமிழ் ஸரீ ஸெக்ஸ் பக்கத்து வீடு வைஃப் குத்தியில் ஊகிறான்

0 views

வில்லுப்புறம் விலேஜ் பக்கத்து வீடு மனைவி கணவனுக்கு தெரியாமல் கால காதலன் உடன் ம்யாடர் போடுகிறாள். இவள் தயாராக ஜாக்கிதை காயதி ஊபத்தற்கு றெஅடியாக இருக்கிறாள்.

பெண்கள் அவர்களின் மூலை மீது தான் அதிக ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள், மூலை ஆண்களின் மூதாய் கிளப்பும் என்று தெரிந்து வைத்து இருக்கிறார்கள். முளையை கால காதலனுக்கு காண்பிதததும் காம்பை வாய்யில் வைத்து சாப்பி சுவைக்கிறான்.

மனைவி ஜொல்லியாக முளையை சப்ப விடுகிறாள், பெண்கள் முளையை சப்பினால் தான் அவர்கள் குத்தியில் ஈரம் சுரக்கும், செக்ஷியாக பூண்டாய் ஈரம் ஆகிய பின் காதலன் பாவாடையை தூக்கி குத்தியில் பூளை விடுகிறான்.

முதலில் பொறுமையாக மனைவியை ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான், ஊக்க ஊக்க வேகத்தை அதிகரித்து மனைவி பூந்டையில் விந்து வர வைத்து இவன் கஞ்சை ஊது வைஃப் குத்தியில் விடுகிறான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் மேலும் பல தமிழ் ஸரீ ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்த்து மகிழுங்கள்.