ரொம்யாஂடிக் டேள்ி பெண்ணை கிஸ் அடித்து மூலை சாப்பும் வீடியோ

0 views

கூவ்ட். எக்ஸ்யாம்ஸ் படிப்பதற்கு டேல்ிக்கு சென்றேன். எனக்கு பல அழகான பேண்ஙகள் இஂட்ரொ கிடைத்தது. அதில் ஒருவலின் சுப்பெரான ஸெக்ஸீ நெருக்கம் கிடைத்தது. அவள் எனுதான் மிகவும் நெருக்கமாக மாறினால்.

அவளை ம்யாடர் போடுவதற்கு முன்பு ஒருமுறை நன்றாக கிஸ் அடித்து மூலை சாப்பி பால் குடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். ஒரு நாள் அவளின் வீட்டுக்கு பார்க்க சென்றேன். பெற்றோர்கள் யாரும் இலாமல் இருந்தார்கள்.

ரொம்யாஂடிக் மூடில் இருவரும் சோபாவில் படுத்து ளீபிளோக்க் கிஸ் செய்து லவ் செய்தோம். அவளின் உதட்டில் நாக்கை விட்டு எச்சையை குடிக்கும் போது சுவையாக இருந்தது. கையில் ஃபோந் பிடித்து வீடியோ எடுத்படி முத்தம் கொடுத்து கொண்டு இருந்தோம்.

பின்பு அவளின் ரெட் ட்ஷீர்தைய் தூக்கினேன். உள்ளே பிர போடாமல் இருந்தால், இரண்டு முலைகளையும் கையால் பிடித்து அழுத்தி பின்பு காம்பின் நுனியை வாய்க்குள் வைத்து மூலை சாப்பும் வீடியோ பாருங்கள்! தமிழ் பிக் பூப்ஸ் போன்று அருமையாக இருந்தது.