வேலைக்காரன் ஆண்ட்யை ஊம்ப வைத்து ஓக்கும் ஆண்ட்டி செஸ் வேலைக்காரன்

0 views

வேலைக்காரன் வேலை செய்யும் இடத்திலே வீடு மனைவி ஆன்டியை உஷார் செய்து அவளை ஊம்ப வைத்து ஓக்கிறான். இவன் வேலை செய்ய ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்து ஆண்ட்யை பேசி பேசி உஷார் செய்து வந்து இருக்கிறான்.இந்த ஆண்ட்டி காம இணைய தளங்களில் தானும் நடிக வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வேலை செய்யும் ஆணை உஷார் செய்து அவன் உடன் ஓத்து அதை காம படம் எடுக்கிறாள்.மிக செக்ஸியாக இவர்கள் இருவரும் வேலை செய்யும் இடத்தில சந்தித்து செஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் இந்த ஆண்ட்டி குடை பாவாடை அணிந்து இருக்கிறாள் அதை தூக்கி செக்ஸியாக கூதியை ஊக்க காண்பிக்கிறாள்.காலா காதலன் பூளை ஆண்ட்டி வாயில் விட்டு ஊம்ப விடுகிறான் நன்றாக பூல் ஊம்பி முடித்ததும் செக்ஸியாக கூதியில் சுண்ணியை விட்டு கௌ நிலையில் ஓத்து விந்தை கூதிக்குள் இறக்கும் தமிழ் ஆண்ட்டி செஸ் தமிழ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆண்ட்டி ஸ்க்விடேவ்ஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து என்ஜோய் வைத்து