பிக் ஆஸ் வைஃப் வீட்டில் ஊது ஊம்பி குடிக்கும் தமிழ் ஹோம்‌மேட் போர்ன்

0 views

பிக் ஆஸ் வைத்து இருக்கும் வைஃப் வீடு வேலை செய்துகொண்டு இருக்கிறாள் அப்பொழுது கணவன் மனைவி சூதா பார்த்து மூடு ஆகி அவளை அங்கையே ம்யாடர் போட ஆரம்பிக்கிறான்.

வீட்டிலே பசங்கள் இருக்கிறார்கள் என்று இவர்கள் கிட்செனில் ம்யாடர் போடுகிறார்கள், மனைவி ஸெக்ஸீ சூது வைத்து இருக்கிறாள், இவள் சூதா பார்த்தாலே ம்யாடர் போட தான் ஆசை வருகிறது.

இவளவு ஸெக்ஸீ ஸ்ட்ரக்சர் வைத்து இருந்தால் கணவன் எப்படி ஒகாமல் இருப்பான் எப்பொழுதும் மனைவி குத்தியில் தான் பூளை விட்டு ம்யாடர் போடுவான். கணவன் பண்டை காயதி குத்தியில் பூளை சொருகி ஊக்க ஆரம்பிக்ரிராண்.

ஒரு தருணத்தில் மனைவியே சூதா ஆதி ஊகிறாள், பூந்டையில் விந்து வந்ததும் கூத்த வைத்து பூளை ஊம்பி அடித்து விந்து வர வைத்து அதை சாப்பி உறிண்து குடிக்கிறாள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்து இருந்தால் மேலும் பல தமிழ் ஹோம்‌மேட் போர்ன் வீடியோ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.