லேவெக்கு வந்த ரிலேடிவ் பையன் கூட ப்ளொவிஜோப் தமிழ் ஆஂடீ ஹோட் ஸெக்ஸ்

0 views

எனக்கு கல்யாணம் ஆகி 5 வருடங்கள் மேல் ஆகிறது. இப்போ சுப்பெரான ஆஂடீ ஷாபேல் மாறிவிட்டேன். ஏனொட புருஷனுக்கு எனை ஒக்க கொஞ்சம் கூட நேரம் கிடைப்பது இழை ஆகையால் ஊழ் வாங்காமல் வெறி பிடித்த பெண்ணாக மாறிவிட்டேன். ஒரு சில நாட்கள் சூயாிஞ்பாம் செய்து பூண்டாய் அறிப்பை தீர்த்து கொண்டேன்.

தினனும் சூனி சுகம் தேவைப்பட்டது. ஒரு கட்டத்தில் தேவிதிய போல மாரினேன். அந்த சமயத்தில் வீட்டுக்கு ரிலேடிவ் பையன் எக்ஸ்யாம் லேவெக்கு வந்தான். அவனுடன் செக்ஷியாக பாேசி ம்யாடர் போட அழைத்தேன்.

அவனோட பூல் விறைத்து கொண்டு பெருசக நின்றது. அதை ஹாண்ட் ப்ளொவிஜோப் செய்து விட்டு சேம மூடு ஏதிரினேன். பின் கீழே குனித்து ஏனொட வையை சூனி மேல் வைத்து வேகமாக ப்ளொவிஜோப் செய்த தமிழ் ஆஂடீ ஹோட் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!

பின் மூலையில் வைத்து தெய்தும் ஓதும் எஂஜாய் பண்ணேன். இது போல தமிழ் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்க்க இங்கு க்லிக் பண்ணுங்க!