பேரெஂட்ஸ் காமம் செய்வதால் தீங்கிற்ல் மூடு ஆகும் தமிழ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ மூவீஸ்

0 views

இந்த விடெோவில் அழகான டீந் கர்ல் எப்படி ஸெக்ஸ் மூடு ஆக்கிறாள் என்பதை பாருங்கள்! அவள் 19 வயது தாண்டிய டீநேஜ் கர்ல், துட்ிஓன் சென்று விட்டு வீட்டுக்கு வருகிறாள். தானோத அம்மா இறந்து விட்டதால், அவரோட அப்பா சித்தியை சின்ன வீடாக வைத்து அம்மா என்று சோலி வைத்து இருந்தார்.

வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த தீங்கிற்ல் பெத்றூமில் இருவரும் அரைகுறை அடைகளுடன் இருப்பதை பார்த்து விட்டால். அந்த கிழவன் சித்தி முளையை பிடித்து பிசைந்து பால் குடிப்பது போன்று சாப்பி பின் சரீயை கழட்டி விட்டு சூனியை கூத்தியில் விட்டு வேகமாக அடிக்கிறான்.

சித்தி ம்யாடர் தாங்கமுடியாமல் சத்தம் போடுவது பக்கத்து ரூமுக்கு கேட்கிறது. அந்த பெந் கண்ணாடியில் தானோத கூர்மையான மூலை பார்த்து மூடு ஆகி அவளோட போய் ப்ரீன்டுக்கு ஃபோந் செய்து ம்யாடர் போட அழைக்கிறாள்.

இந்த அழகான தமிழ் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ மூவீஸ் பார்த்து எஂஜாய் பனுங்க! மூட் அதிகம் இருக்கும்!