தமிழ் அண்ணி பூண்டாய் சுகாத்துக்கு சுன்ணி இராக்கிய ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

ஏனொட அண்ணனுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் ஆனது. அவனுக்கு ஃப்யாமிலீ விட அதிகமாக காசு பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசை இருந்தது. ஆகையால் மானவியை வீட்டில் விட்டு வெள்ளினாட்துக்கு புறப்பட்டு சென்று விட்டான்.

நான் ஏனொட அண்ணியை நீண்ட நாட்களாக ஸைட் அடித்து வந்தேன். அவளுக்கு அதிக கூத்தி அரிப்பு இருப்பதை புரிந்து கொண்டேன். ஒரு நாள் அண்ணி தனிமையில் கூத்தியில் விரல் விட்டு சூயாிஞ்பாம் செய்வதை பார்த்து விட்டேன்.

ஆகையால் ஆவலுடன் நெருக்கமாக பழகி ஸெக்ஸ் செய்யலாம் என்று முடிவு செய்தேன். பெற்றோர்கள் வீட்டில் இலாத நேரமாக பார்த்து அண்ணியின் பேட் ரூம் உள்ளே நுழைத்து அவளை முழு நிர்வாணமாக மாதிரி கூத்தியை விரிக்க சூனென்.

பின்பு ஏனொட சூனியை பூண்டாய் ஓடையில் ஆழமாக விட்டு எடுத்து சிறந்த சுகத்தை கொடுத்து இன்பத்தை அடைந்தேன். அவளின் கூத்தியில் கன்சி வடியும் வரை தொடர்ந்து ஸெக்ஸ் செய்த தமிழ் அண்ணி பூண்டாய் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!