செக்ஷியான கொய்ம்பதோரெ மனைவியை சுது அடிக்கிறான்

0 views

பாருங்கள் இளமையான மனைவியை செக்ஷியாக சூது அடிக்கும் காம வெறி கணவனை. இவர்கள் இருவரும் கொய்ம்படோரில் வசிக்கிறார்கள் வீடு முறை அன்று இவழிஞ்ஸ் செக்ஷியாக சுத்ில் அணிந்து இருக்கும் நீல வான குடை பாவாடையை தூக்கி சுத்ில் சுன்னியை வீயாது தேது ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

இவளின் முகத்தை காண்பிக்க வில்லை ஆனால் இவள் முலையும் அழகாகவே இருக்கிறது ஆனால் அதை நிர்வாணமாக காண்பிக்க வில்லை. இவளின் சுதே இவளொஉ அழகாக இருக்கிறது மூலை ஏவளவு அழகாக இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது.

ஆனால் மனைவி சுஉதை தடவி சுகத்தை அனுப வைக்கிறானே தவிர அவளின் செக்ஷியாக மூலையில் கையை வைத்து தாடவா மாட்டிங்கிறான். பின்பு இவளின் குடை பாவாடையை தூக்கி இவளே சுஉதை விரித்து குத்தி மட்டும் சுது ஊட்டாய்யை காண்பிக்கிறாள்.

இந்த மனைவியின் குத்தி செக்ஷியாக இருக்கிறது ஆனால் இவன் அவளின் குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊககமல் இவளின் செக்ஷியான வேலை சுது ஊட்டாய்யில் சுன்னியை வைத்து ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். நன்றாக சுஉதை பிடித்து கொண்டு செக்ஷியாக ஊது சுன்ணி கஞ்சை சுது ஊட்டாய்யில் இறகுகிறான். இந்த காமமாக மனைவி செக்ஷியாக எப்படி சுத்ில் சுன்னியை விட்டு ஊகிறாள் என்பதை பார்த்து ராசியுங்கள்.