அக்காவை நண்பனின் தம்பி செக்ஷியாக காவுத்து போது ஊகிறான்

0 views

பாருங்கள் வீட்டில் யாரும் இலாத பொழுது அக்கா நண்பனின் தம்பியை வீட்டிற்கு அழைத்து நிர்வாணமாக படுத்து ஊபத்தை. இந்த இளமையான தம்பியின் நண்பன் உடல் பையிற்ச்சி தினமும் செய்து வருகிறான். அதனால் இவன் உடம்பு போலவே சுன்னியும் காட்டு மாழ்ததாக இருக்கிறது.

அக்கா நிர்வாணமாக படுத்து இருக்க தம்பி சுன்னியை கிளப்பிக்கொண்டு அக்கா மீது படுத்து முத்தம் கொடுக்கிறான். அப்பொழுது விரைத்த காட்டு மாழ்ததான இரும்பு சுன்ணி அக்கா குத்தியில் நேராக சென்று குத்ூகிறது. அப்படி அக்கா குத்தியில் சுன்ணி குத்தும் பொழுது அவள் செக்ஷியாக முணருகிறாள்.

பின்பு அவளின் சுஉதை பிடித்து டாகீ நிலையில் வைத்து தம்பி செக்ஷியாக குத்தி ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக ஸெக்ஸ் செய்து ஊபத்தை பார்க்கும் பொழுது அடிக்கடி நிறைய முறை ஊது இருக்கிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது.

தம்பி அக்காவை குபர படுக்க போது ஊகும் பொழுது பார்க்க செக்ஷியாக இருக்கிறது. அது மட்டும் இலாமல் இந்த அக்கா தம்பி ஏவளவு வேகமாக அடித்து ஊதலும் அதை அசல்தாக தாங்கி சுகம் கொடுத்து தம்பி சுன்னியில் கஞ்சை குத்தியில் வர வைத்து கொழுகிறாள். இவர்கள் செக்ஷியாக ஊபத்தை பார்த்து ராசியுங்கள்.