செக்ஷ்யான கணவன் மனைவி நிர்வாண படம்

0 views

தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் சிறிய தொவ்னில் அரவிந்தை சந்தெுன்கள். இவன் மிகவும் சுறுசுறுபாணவன், மனைவியை காதலித்து ஒரு நாள்குட விட்தமல் அவளை ஊபான். அவனுக்கு மனைவியை ஊகும் பொழுது காம படம் எடுக்கும் பழக்கமுங் இருந்தது. ஆனால் அவனது மனைவி காம படம் எடுப்பதற்கு ஊதுக்கொள்ள வில்லை அதனால் மனைவி தூங்கியபின் அவளை நிர்வாணமாக படம் எடுத்தான்.

இன்று இந்த படத்தை மனைவியை ஊத பின்பு போர்ன் வீடியோ எடுத்தான். பிறகு நெறைய நேரம் ஊத பின்பு மனைவி தூங்க சென்றாள். அதன்பின் அரவிந்த் நிர்வாண படத்தை எடுத்தான். அவன் மொபைல் காமெராவில் அவழுடாய முலைகள் மற்றும் பூந்டையை எடுத்து ஸெக்ஸ் க்ளிபில் காமிக்கிரான்.