ஜாத்தி கழட்டி பிங்க் புஸீ ஒத்த இந்ஸெஸ்ட் தமிழ் ஸிஸ்டர் ஸெக்ஸ்

0 views

நான் ஒரு பெரிய கொம்பணியில் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நா இதுக்கு முன்பு பல பேண்ங்கலை ஒத்து இருந்தாலும், ஏனொட அழகிய இந்ஸெஸ்ட் தமிழ் ஸிஸ்டர் ஒக்க வேண்டும் என்று காமவெறியாக இருந்தேன். அவள் பார்க்க ஸெக்ஸீ உடம்பை வைத்து ஸ்ட்ரக்சர் லேடீ போல இருப்பாள்.

அவள் காலேஜ் படிக்கும் பெந் என்பதால் தீங்கிாஎ வயதில் சேம ஸெக்ஸ் மூடில் இருப்பாள் என்று அறிந்து வைத்து இருந்தேன். ஸெமெஸ்டர் லேவெக்கு வீட்டுக்கு வந்து இருந்தால். அப்பா அம்மா இலாத நேரமாக பார்த்து அவளுக்கு பித்து படம் போட்டு கட்டி ம்யாடர் போட ஓக் சொல்ல வைத்து விட்டேன்.

அவளோட கால்களை தூக்கி ஜாத்தியை கழத்தினேன். அவளின் பிங்க் புஸீ ஓடையில் ஏனொட சூனியை ஆழமாக விட்டு எடுத்தேன். இன்பத்தில் துடித்தாள், நீண்ட நேரமாக ஊழ் போட்டு விந்தை உள்ளே இறகினேன். மேலும் இது போல தங்கை வீடியோ பார்க்க தமிழ் இந்ஸெஸ்ட் வீடியோ லிங்க் க்லிக் பனுங்க!