பூளை ஊம்பிக்கொண்டே விரல் போது கஞ்சு எடுக்கும் தமிழ் ஸெக்ஸீ வீடியோ

0 views

30 வயதிலும் ஈனும் திருமணம் செய்துகோலாமால் நிறைய ஆண்களை ஊக்க வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து ம்யாடர் போடுகிறாள். இந்த முறை இரு ஆண்கள் இவளை ஊக்க வந்து இருக்கிறார்கள்.

இவர்கள் மூன்று பெரும் நான்கு சரக்கு அடித்து குதித்து விட்டு கூடி போதையில் ஸெக்ஸ் செய்கிறார்கள். பதுமைக்கு மூடு இயர் நிர்வாணமாக முளையை காண்பித்து குத்தியில் கை வைத்து விரல் போடுகிறாள்.

திருமணம் ஆகிய பெண்கள் தான் அதிகம் விரல் போடுவார்கள், இவள் குத்தியில் விரல் போட்டுக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது காதலன் அவன் பெரிய போலை வாய்க்கு எடுத்து செல்கிறான்.

பூளை வாய்க்கு எடுத்து சென்று விட்டதும் அதை குழந்தை போல சப்புகிறாள். சபிக்கொண்டே விரல் போடததில் பதுமை குத்தியில் கஞ்சு வருகிறது. காதலன் பூந்டையில் கஞ்சு வருவதை காம படம் எடுக்கிறான். தமிழ் ஸெக்ஸீ வீடியோ தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.