சென்னை ந்-45 ஹைவேஸ் ஓரமாக ஆஂடீ தமிழ் கார் ஸெக்ஸ்

0 views

இந்த விடெோவில் ஒரு அழகான மல்லு போன்ற ஆஂடீ செழியும் செயலை பாருங்கள்! புருஷன் சரியாக ஸெக்ஸ் செய்யவில்லை என்ற காரணத்திற்காக அவரோட நண்பன் கூட நெருக்கமாக பழக ஆரம்பிக்கிறாள். ஒரு நாள் அவனுடன் சென்னை ந்-45 ஹைவேஸ் வழியாக ஊருக்கு சென்று கொண்டு இருக்கிறாள்.

இருவரும் நீண்ட நேரமாக செக்ஷியாக பாேசி தொட்டு தடவி வருகிறார்கள். அப்பொழுது மூடு தாங்கமுடியாமல் கரை ஓரம் காட்ட சொல்லி ஆஂடீ சொல்கிறாள். பின்பு அவனோட சூனியை கையால் பிசைந்து மேலும் கீழுமாக ஆட்டி விடுகிறாள்.

பின்பு பாண்ட் மற்றும் ஜாத்தியை கழட்டி விட்டு சூனி மேல் ஏறி அமர்ந்து ஆதிக்க ஆரம்பிக்கிறாள். சரியான பொஸிஶந் கெடைக்காமல் சூதா திருப்பி சூனியில் அமர்ந்து வேகமாக அடிக்கிறாள். அவனுக்கு சூனியில் கன்சி வருவது போன்று இருந்த சமயத்தில் கீழே இறங்கி விடுகிறாள்.

அவனோட பூளை மீண்டும் மேலும் கீழுமாக ஆட்டி விந்து வர வைக்கும் ஆஂடீ தமிழ் கார் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்!