ஹோடெல் ரூமில் ம்பிப்ஸ் மங்கையை ஒத்த தமிழ் ஸெக்ஸீ க்ப்

0 views

காலேஜ் ொஸ்தேலில் தாங்கி கமாசுகம் கொள்வது புதிது இல்லை. முக்கியமாக பிரபல கழூரிகளில் இரவு நேரங்களில் கூட கர்ல்ஸ் ஹாஸ்டில் உள்ளே சென்றாள் கூட எதுவும் கேட்க மாட்டார்கள். அப்படி ஸைட் அடித்து கரெக்ட் செய்தது தான் என்னுடைய இந்த கழூரி காதலி.

ரூமில் அவளை நான் ஸர்ப்ரைஸ் செய்து ஒத்து பொடுவதார்க்கு இதமான இந்த பள்லன விடெோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். என்னுடைய பெரிய தடியின் அளவினை பார்த்து அவளும் அவளது கூத்தியின் உள்ளே என்னுடைய நீண்ட தாடியை எடுத்து நுழைத்து கொண்டாள்.

அதன் பிறகு அடுத்து பத்து நிமிடங்களுக்கு சேய்ரியாண வேகத்தினில் அவளது பூந்டையில் ஊழ் போட்டு ஒத்து தள்ளினேன். அத்தனை அனுபவித்து என்னுடைய விண்திணை அவள் இங்கு வாங்கி கொண்டதை பாருங்கள்.