எரோட் விபசாரி குத்தியை னகிக்கொண்டே வையில் ஊகிறன்

எரோட் விபசாரி கனக ஹோடெல் ரூமில் நிர்வாணமாக படுத்து கால காதலனுடன் ஊகிறாள். இவள் அடிக்கடி இவனுடன் ம்யாடர் செய்கிறாள், இந்த முறை கால காதலன் காம படம் எடுத்து கொண்டே ம்யாடர் செய்யலாம் என்று ம்யாடர் போது கொண்டே காம படம் எடுக்கிறார்கள்.

ஆஂடீ விபசாரி படுத்த உடன் கால காதலன் சுன்னியை நேராக எடுத்து வந்து ஆஂடீ வாய்யில் சொருகுகிறான், இருவரும் 69 நிலையில் னாகி உம்பி கோல ஆரம்பிக்கிறார்கள். காதலன் விபக்காரி குத்தியை நன்றாக னாகி கொண்டே சுன்னியை வாய்யில் விட்டு வேகமாக ஊகிறான்.

ஆஂடீ சுன்ணி முழுவதும் வாய்க்குள் விழுங்கி ஊக்க விடுகிறாள், காதலன் போதும் போதும் என்ற அளவிற்கு சுன்னியை வாய்யில் விட்டு ஊகிறான். பின்பு விபசாரி குத்தியில் சிறிது நேரம் நாக்கு போது விட்டு அவளை படுக்க வைத்து குத்தியில் சுன்னியை இறகுகிறான்.

ஆஂடீ செக்ஷியாக படுத்து கொண்டு குத்தியை காண்பிக்க அதில் சுன்னியை ஆழமாக விட்டு அடித்து ஊகிறான். ஆஂடீ குத்தியில் கஞ்சு இறக்கும் பொழுது வேகமாக அடி குத்தியில் இறக்கி ஊது கஞ்சை இறகுகிறான். இவர்கள் வாய்யில் 69 நிலையில் ஊபத்தை பாருங்கள்.