பொண்டாட்டி தங்கச்சியை தமிழ் ஹ்ட் போர்ன் வீடியோ எடுத்து ஒத்ேன்

0 views

நான் சில வருடங்கள் முன் கொழுந்திய உள்ள ஒரு வீட்டில் புது மப்பலையாக சென்றேன். ஏனொட பொண்டாட்டி போன்று அவளோட தங்கச்சியும் ஒல்லியாக செக்ஷ்யான உடம்புடன் அருமையாக இருப்பாள். அவளை ஒக்க வேண்டும் என்று பல நாட்களாக ஆசைப்பட்டு வந்தேன்.

அவள் காலேஜ் படிக்கும் பெந் என்பதால் பிடித்த பொர்ட்களை வாங்கி மயக்கினேன். அவளும் மாமா என்ற முறையில் நெருக்கம் அடைந்தால். ஒரு நாள் வீட்டில் யாரும் இலாத சமயம், கொழுந்திய கூட நெருக்கம் அடைந்தேன்.

அவளை நாற்காலியில் அமர வைத்து விட்டு பூந்டையில் ஃபிஂகரிஂக் செய்து கொண்டு இருந்தேன். இளம் கூத்தி என்பதால் கன்சி தன்ணியை வேளி விட்டால். பின் ஏனொட சூனியை பூண்டாய் மேல் வேகமாக தேது வெறுப்பு ஏதிரினேன்.

கதாசியாக ஒரு கால் தூக்கி நிறுத்தி சூனியை பின் வழியாக விட்டு ஒத்து இறுதியாக பூண்டாய் மேல் பகுதியில் விந்தை அடித்து தெளித்த தமிழ் ஹ்ட் போர்ன் வீடியோ பாருங்கள்