தமிழ் ஹோட் ஸெக்ஸ் அடிக்கும் மனகெரின் ப்லூ ஃபில்ம் ஶோ

0 views

ஏனொட ஒப்பிசெல் வேலை செய்யும் பெண்ணின் மீது நீண்ட காலமாக வெறி பிடித்த மிருகம் போன்று இருந்தேன். அவள் பார்க்க நார்த் இஂடியா பெந் போன்று சுப்பெராக இருப்பாள். தினனும் ஆவலுடன் ம்யாடர் செய்து இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பேன்.

அதற்காக ஆவலுடன் நெருக்கமாக பழகி ஒன்றாக சரக்கு அடிக்கும் அளவுக்கு வைத்து கொண்டேன். ஒரு நாள் அவளை ஹோடெல் ரூமுக்கு அழைத்து சென்றேன். இருவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து சரக்கு குடித்தோம்.

அவள் போதையில் ம்யாடர் ஆதிக்க ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி போட்டு நிர்வாணமாக பேதில் படுத்து பூந்டையை விரித்து காட்டியபடி இருந்தால். நான் சூனியை தூக்கி நேராக இளம் பூண்டாய் ஓடையில் விட்டு எடுத்து கொண்டு இருந்தேன்.

பூண்டாய் சூடு தாங்கமுடியாமல் ஏனொட சூனி விந்தை புஸீ ஹோளேல் இறக்கி விட்டது. பின்பு சூனியை ஆழமாக விட்டு ஃபக் செய்தேன். பின்பு அவளுக்கு போதை தெளிந்த பின்பு ஏனொட சூனியை வாய்க்குள் வைத்து உம்பிய தமிழ் ஹோட் ஸெக்ஸ்!