திருச்சிராப்பள்ளி மனைவி முலையில் பால் வர வைக்கும் தசஸ் விதேஒஸ்

0 views

திருச்சிராப்பள்ளி மனைவி குழந்தை பெற்று ௬ மதமே ஆகிய பொழுது காலா காதலனை வீட்டிற்கு வர வைத்து அவன் உடன் செஸ் செய்கிறாள். அனால் முலையில் பால் வர வைப்பதை காலா காதலன் காம படம் எடுக்கிறான்.மிக செக்ஸியாக காலா காதலன் இவள் கணவன் வீட்டில் இல்லாத பொழுது வந்து இருக்கிறான். காலா காதலில் தான் அதிக காம எச்சம் இருக்கும் நீங்கள் திருட்டு மங்காவை சாப்பிடும் பொழுது தான் உங்களுக்கு அதிக சுகம் கிடைக்கும்.மனைவி முதலில் சாறி மட்டும் தான் அணிந்துகொண்டு இருக்கிறாள் சாறி கயட்டி முலையை ஜாக்கிடில் காண்பிக்கிறாள் பின்பு ஜாக்கிட்டையும் கயட்டி வேலை நிற ப்ராவில் முலையை காண்பிக்கிறாள்.வேலை நிற ப்ராவையும் கையை இரு முலையை வெளியில் எடுத்து காண்பித்து அதை அழுத்தி காம்பில் வேலை நிறத்தில் பால் வர வைத்து காண்பித்து காதலனை சப்ப சொல்லும் தசஸ் விதேஒஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் விபெ செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.