கேரள மாலாயலாம் டீசர் காலேஜ் ப்ரிந்ஸிபல் பூல் ப்ளொவிஜோப் செய்கிறாள்

0 views

இந்த ஸெக்ஸ் படத்தை பார்க்கும்போது சூனி புதைத்து கொண்டு வரும். கேரளாவில் உள்ள ஒரு பெரிய காலேஜ் ஒன்றில் ப்ரிந்ஸிபல் உடன் ஒரு மாலாயலாம் டீசர் நெருங்கி பழகி ப்ளொவிஜோப் செய்து விடுகிறாள். அதற்கு என காரணம் என்று பார்க்கலாம்!

கொள்ளேகேலா சீக்கிரமாக ப்ரமோஶந் வாங்கி அதிக சம்பளம் வங்காளம் என்று அந்த தேஅசேறு முடிவு செய்கிறாள். ஒரு நாள் அவுரோத வீட்டுக்கு கெஸ்ட் போல சென்று ஸெக்ஸ் செய்வதற்கான செயலை செய்து காட்டுகிறாள். பின் அவுறை கீழே படுக்க வைத்து சூனியை நட்டுவச்சி மென்மையாக உம்பி விடுகிறாள்.

அந்த ஆணும் சுகத்தில் மயங்கி என செய்வது என்று தெரியாமல் கண்களை முடி கொண்டு இருக்கிறாள். பின் பூல் மேலே எழுந்து ஏறி அமர்ந்து கொண்டு டீசர் மேலும் கீழுமாக எக்ிரி குதிக்கிறாள். பூண்டாய் சுகத்தில் அவளோட கூத்தியிலிருந்து தண்ணி ஒழுகி கொண்டு வெள்ளியில் வருகிறது.

இருவரும் நீண்ட நேரமாக ஊழ் போட்டு சுகத்தை அனுபவிகாராங்க!