மகளின் தோழியை ரூமில் காமம் செய்யும் ஹோடெல் ஸெக்ஸ் வீடியோ

எனக்கு அஂகல் வயது ஆகிறது, இருந்தாலும் ஏனொட கமபாசி திராமல் இருந்து வந்தது. ஏனொட விபெக்கு ஸெக்ஸ் விஷயத்தில் ஆர்வம் இலாமல் இருந்தது ஆகையால் வெள்ளியில் பார்க்கும் பேண்ஙகலுக்கு காசு கொடுத்து ம்யாடர் அடிப்பதை வழக்கமாக வைத்து இருந்தேன்.

என் மகளின் தோழி அடிக்கடி வீட்டுக்கு வந்தால், அவளுக்கு காசு மேல் மோகம் இருந்தது தெரிந்தது. அவளுக்கு நெறைய பண்ணாம் மறைமுகமாக கொடுத்தேன். ஏனொட ஸெக்ஸ் நோக்கத்தை புரிந்து கொண்டு ஹோடெல் ரூமுக்கு வருவதர்க கூறினாள்.

நான் முழு நிர்வாணமாக இருந்தேன், அவள் சிவப்பு நிற டவல் கட்டிக்கொண்டு இருந்தால். இருவரும் கொஞ்சம் சரக்கு குடித்தோம். பின்பு நான் பேதில் அமர்ந்து கொண்டேன், அவள் கீழே முத்தி போட்டுக்கொண்டு பூல் உம்பி சுகத்தை கொடுத்தல்.

அவளின் இளமையான உடம்பை தடவி காமத்தை இரண்டு மடங்கு ஏதிரினேன். பின்பு தமிழ் டாகீ கோணத்தில் முத்தி போட வைத்து சுன்னியை பின் வழியாக வேகமாக செலுத்தி ம்யாடர் ஆதித்த ஹோடெல் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!