விபசாய்யை ஹோடெல் றொமேல் வைத்து ஊது படம் எடுக்கிறார்கள்

0 views

பாருங்கள் வீதியில் இருக்கும் விபசாரியை பின் தொறந்து சென்று அவளின் சுதின் அழகா பார்த்து அவளை ஊக்க ஆஜைகிறார்கள். முதலில் இந்த பெண் விபசாரி கவர்ச்சியான உடைகளை அணிந்து இருக்கிறாள் பின்பு இவளின் சுது துகலாக இருக்கிறது. அதை அவள் நடந்து செழும் பொழுது கவர்ச்சியாக படம் எடுக்கிறார்கள் பின்பு அவளிடம் சென்று நீங்கள் பாரக செக்ஷியாக உடை அணிந்து இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுகிறான். பின்பு அவளிதான் என் இதை போல் ஆடை அணிந்து இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது இது என் தொழிழுக்காக நான் ஆடை செக்ஷியாக அனிவேண் என்று சொல்லுகிறாள்.

பின்பு நீங்கள் ஒரு முத்தம் கொடுத்தாள் உங்களுக்கு பணம் தருவதாக கூறுகிறார்கள், அப்பொழுது அந்த விபசாரி பணம் கிடைக்கிறது என்று ஒத்துகொலுகிறாள். பின்பு இங்கு முத்தம் கொட்க முடியாது அதனால் மதிய நேரம் ஆகிவிட்டது என்று சொல்லி அவளை ஹோடெல் அறையில் வைத்து கிஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். அப்பொழுது முத்தம் கொடுத்து மூலை குத்தியில் கையை வைத்து அவளை உஷர் செய்து குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊது கிழிக்கிறான். இவர்கள் கிஸ் செய்வது போல் ஆரம்பித்து ம்யாடர் போடுவதை பார்த்து மகிழுங்கள்.