கற்பகமாக இருக்கும் பதுமை செக்ஷியாக உம்பி ஊகிறாள்

0 views

பாருங்கள் கர்பாணி பெண் காம படத்தில் செக்ஷியாக உம்பி ஊது நடிபபதை. உண்மையில் இவளின் மூலை பெரிதாக பழுது இருக்கிறது இவள் குழந்தை பெற்றதும் மூலையில் நிறைய பால் வரும் என்று தோன்றுகிறது அவளவு பெரிதாக பழுது இருக்கிறது.

இவளின் முளையை மட்டுமே காம படம் முழுவதும் பாரக தோன்றுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இவளின் வையிரு அழகாக வீங்கி இருக்கிறது அதனால் பார்த்து பார்த்து இந்த ஆண் ஊகிறான். இந்த பதுமை செக்ஷியாக சுது வைத்து இருக்கிறாள் பின்பு சுன்னியை நன்றாக உறிண்து சாப்பி உம்பூகிறாள்.

பையன் சுன்னியில் ஆஅன் உரை அணிந்து பதுமையின் வாயில் விட்டு உளாசமாக இருக்கிறான் பின்பு அவள் நான்கு சுன்னியை சாப்பி உம்பியதும் அவளை அவன் மீது படுக்க வைத்து குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான்.

கர்பாணி பதுமை இவனோடு காமமாக ஊகிறாள் குத்தியில் ஊகும் பொழுது சுன்னியை பொறுமையாகவே குத்தி ஊகிறான் பின்பு படுக்க வைத்து குத்தியில் செக்ஷியாக ஊது சுன்னியில் சுகம் அதிகரித்ததும் ஆண் உரையை காயதி கஞ்சை பெரிய மூலையில் அடித்து ஊஉத்திறுகிறான். இவர்கள் செக்ஷியாக ஊபத்தை பார்த்து மகிழுங்கள்.