காதலியின் மூலை குலுங்க முழுமையாக ஒத்த ஃபுல் ஸெக்ஸீ வீடியோ

0 views

நானும் ஏனொட கதலி ஹெமாவும் நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வந்தோம். எங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு முநடியே ஊழ் போட வேண்டும் என்று வெறி இருந்தது. ஆகையால் இருவர் வீட்டிலும் யாரும் இலாத சமயத்தில் ம்யாடர் போடலாம் என்று முடிவு செய்து வந்தேன்.

அப்பொழுது முதலில் காதலியை ரொம்யாந்ஸ் மூடில் தொட்டு தடவி ஸெடக்ஶந் செய்து சுகத்தை கொடுத்தேன். பின் அவளோட உதட்டில் ளீபிளோக்க் கிஸ் அடித்து சொற்காடை காட்டினேன். அவளின் மேலாடையை கழத்தினேன், பழுத்த மூலை காம்புகள் கீழே தொங்கியபடி வந்தது.

அந்த சமயம் பார்த்து அவளோட பூந்டையை பார்த்து வெறி ஆனேன். பின் அவளின் கால்களை விரிச்சி வச்சி பூண்டாய் ஓடையில் ஏனொட சூனியை ஆழமாக சொருகி மீதமான வேகத்தில் முதலில் ஒத்து இன்பம் அடைந்தேன்.

பின் மேலும் வேகத்தை குட்டி ஈனும் வேகமாக ஊழ் போட ஆரம்பித்தேன். கதாசியில் கன்சி இறகினேன். இது போல தமிழ் ஃபுல் ஸெக்ஸீ வீடியோ பார்க்க க்லிக் பண்ணுங்க!