வைட் சோபாவில் ஆக்ரோஷமாக ஸ்தெப்-ஸிஸ்டர் பண்ணும் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ் மூவீஸ்

0 views

நான் உறங்கி கொண்டு இருந்தேன், ஏனொட ஸ்தே-ஸிஸ்டர் என்கிட்ட பிரங்க் செய்வதாக சொல்லி எனக்கு சூனியில் கன்சி வர வைத்து விட்டால். எனக்கு அவளை ஒக்க வேண்டும் என்று கோவம் அதிகமாக இருந்தது. அவளை தேடி சென்றேன், அவள் பேட் ரூமில் அமர்ந்து கொண்டு சிரித்தால்.

பின் வைட் சோபாவில் அமர்ந்து டீவீ பார்த்தபடி சிறிது வெறுப்பு ஏற்றினால். அவளோட ஸ்க்ீர்தாய் விலக்கி கையை விட்டு ஃபிஂகரிஂக் செய்தேன். அவளும் ஏனொட சூனியை ஆட்டி விட்டு கொண்டு இருந்தால், பின் அவளை நாய் வடிவத்தில் முத்தி போட வைத்தேன்.

பூளை ஆழமாக பூந்டையில் இறக்கி பலமாக அடித்து தெறிக்க விட்டு கொண்டு இருந்தேன். பின் அவள் என் மேலே ஏறி அமர்ந்து மேலும் கீழுமாக எக்ிரி குதிதபடி இருந்தால். கதாசியாக அவளோட ஒரு காலை ல் வடிவத்தில் பிடித்து ஒத்து கன்சி இராக்கிய ஹோட் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ் மூவீஸ் பார்த்து எஂஜாய் பண்ணுங்க!